Databázový výzkum: přínosy a další směry vývoje

Húsek, D., Pokorný, J.

HÚSEK, D. a J. POKORNÝ. Databázový výzkum: přínosy a další směry vývoje. In: Proceedings of IInd International Conference on Database Technology DB FORUM '97. II.International Conference on Database Technology DB FORUM '97, Praha, 1997-05-22/1997-05-23. Praha: MMI, 1997. s. 15-32.