Koexistence objektů a relací - vývoj standardů

Pokorný, J.

POKORNÝ, J. Koexistence objektů a relací - vývoj standardů. In: Moderní databáze. Zlenice, 1995-06-20/1995-06-21. Ústí nad Labem: Dům techniky, 1995. s. 1-14.