Vývoj databázové technologie: možnosti a omezení architektury klient-server, paralelismus

Pokorný, J.

POKORNÝ, J. Vývoj databázové technologie: možnosti a omezení architektury klient-server, paralelismus. In: Nástroje na vývoj celopodnikových klient/server informačných systémov. Bratislava, 1995-11-09. Bratislava: UNIT-CS, 1995. s. 18.