Priority rozvoje informační společnosti v ČR

Hlavička, J.

HLAVIČKA, J. Priority rozvoje informační společnosti v ČR. In: JEŽEK, F. a M. BREJCHA, eds. Úloha univerzit v budoucí informační společnosti. RUFIS 2001, Plzeň, 2001-09-05/2001-09-06. Plzeň: Západočeská universita, 2001. s. 29-38. ISBN 80-7082-783-1.