Vstup českých institucí do evropské informační společnosti

Hlavička, J., Kadlec, J.

HLAVIČKA, J. a J. KADLEC. Vstup českých institucí do evropské informační společnosti. In: MATYSKA, L., ed. RUFIS 2000 - Úloha univerzit v budoucí informační společnosti. RUFIS 2000, Brno, 2000-09-05/2000-09-06. Brno: VUT v Brně, FEI, 2000. s. 27-32. ISBN 80-214-1671-8.