Programovatelné logické obvody

Hlavička, J., Schmidt, J.

HLAVIČKA, J. a J. SCHMIDT. Programovatelné logické obvody. Sdělovací technika. 2000, 48(1), 3-6. ISSN 0036-9942.