Architektura počítačů

Hlavička, J.

HLAVIČKA, J. Architektura počítačů. 2 vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. ISBN 80-01-01847-4.