Bezpečnost informačních systémů

Hlavička, J.

HLAVIČKA, J. Bezpečnost informačních systémů. In: KVĚTOŇ, K. a V. KOVAČIČ, eds. Sborník příspěvků mezinárodní konference RUFIS '98. RUFIS '98, Liberec, 1998-09-09/1998-09-11. Liberec: Technická univerzita, 1998. s. 65-70. ISBN 80-7083-303-3.