Architektura počítačů

Hlavička, J.

HLAVIČKA, J. Architektura počítačů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996. ISBN 80-01-01079-1.