Systém pro výpočet Generálního a Hlavního klíče

Kuželka, O., Holec, M., Matas, J., Železný, F.

KUŽELKA, O. et al. Systém pro výpočet Generálního a Hlavního klíče. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2013. Zpráva č. CTU--CMP--2013--31. ISSN 1213-2365.