Přístupy k predikci interakce proteinů a DNA pomocí strojového učení

Szabóová, A., Kuželka, O., Železný, F., Tolar, J.

SZABÓOVÁ, A. et al. Přístupy k predikci interakce proteinů a DNA pomocí strojového učení. In: Konferenční sborník ENBIK 2012. Národní bioinformatická konference, Český Šternberk, 2012-06-11/2012-06-14. Praha: VŠCHT, 2012. s. 65. ISBN 978-80-7080-818-4.