Relational Pattern and Subgroup Discovery in CAD Documents

Žáková, M., Křemen, P., Železný, F., Sedano, J.A., Tisot, C.M., Lavrač, N., Molina, J.

ŽÁKOVÁ, M., et al. Relational Pattern and Subgroup Discovery in CAD Documents. In: Znalosti 2007 Sborník příspěvků 6. ročníku konference. Znalosti 2007, Ostrava, 2007-02-21/2007-02-23. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. p. 276-287. ISBN 978-80-248-1279-3.