Rozpoznávání bdělostního stavu člověka ze signálu EEG pomocí neuronové sítě RBF - vliv předzpracování trénovacích vzorů na úspěšnost rozpoznávání

Mráz, M., Hána, K., Šnorek, M.

MRÁZ, M., K. HÁNA a M. ŠNOREK. Rozpoznávání bdělostního stavu člověka ze signálu EEG pomocí neuronové sítě RBF - vliv předzpracování trénovacích vzorů na úspěšnost rozpoznávání. In: 51. Neurofyziologický kongres. 51. Neurofyziologický kongres, Srní, 2004-11-03/2004-11-06. České Budějovice: Neurofyziologická laboratoř Nemocnice České Budějovice, 2004. p. 64.