Neuronové sítě a neuropočítače

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Neuronové sítě a neuropočítače. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. ISBN 80-01-02549-7.