Digitální zpracování audiosignálů VI

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Digitální zpracování audiosignálů VI. Sdělovací technika. 1998, 46(7), 18-22. ISSN 0036-9942.