Digitální zpracování audiosignálů IV

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Digitální zpracování audiosignálů IV. Sdělovací technika. 1998, 46(5), 18-21. ISSN 0036-9942.