Digitální zpracování audiosignálů II

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Digitální zpracování audiosignálů II. Sdělovací technika. 1998, 46(3), 20-23. ISSN 0036-9942.