Digitální zpracování audiosignálů I

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Digitální zpracování audiosignálů I. Sdělovací technika. 1998, 46(2), 3-7. ISSN 0036-9942.