Počítačová záznamová media

Mach, P., Kudláček, I., Šnorek, M.

MACH, P., I. KUDLÁČEK a M. ŠNOREK. Počítačová záznamová media. Archivní časopis. 1995, 45 1-28. ISSN 0004-0398.