Predikce časových řad neuronovými sítěmi

Rozinek, J.

ROZINEK, J. Predikce časových řad neuronovými sítěmi. Praha: 1996. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.