Simulace v umělých neuronových sítích - zkušenosti s přípravou výuky

Šnorek, M., Skrbek, M.

ŠNOREK, M. a M. SKRBEK. Simulace v umělých neuronových sítích - zkušenosti s přípravou výuky. In: Advanced Simulation Systems. Advanced Simulation Systems, Zábřeh na Moravě, 1995-04-18/1995-04-20. Ostrava: VŠB-TUO, 1995. p. 70-74. ISBN 80-901751-4-7.