Technické prostředky pro multimédia

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Technické prostředky pro multimédia. Softwarové noviny. 1994, 5(11), 28-38. ISSN 1210-8472.