Technické vybavení pro počítačovou grafiku

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Technické vybavení pro počítačovou grafiku. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995. ISBN 80-01-01252-2.