Multi-agentní simulace letového provozu a jeho řízení

Šišlák, D.

ŠIŠLÁK, D. Multi-agentní simulace letového provozu a jeho řízení. Prague: Datum obhajoby 2014-04-09. Habilitační přednáška. Czech Technical University.