Multi-agentní simulace letového provozu a jeho řízení

Šišlák, D.

ŠIŠLÁK, D. Multi-agentní simulace letového provozu a jeho řízení. Prague: 2014. Habilitační přednáška. Czech Technical University.