Control of Elevator

Šišlák, D.

ŠIŠLÁK, D. Control of Elevator. In: Poster 2003. Prague, 2003-05-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2003. p. IC 33.