Communication Security in Multi-Agent Systems

Rollo, M., Novák, P.

ROLLO, M. and P. NOVÁK. Communication Security in Multi-Agent Systems. In: Workshop 2004. WORKSHOP 2004, Praha, 2004-03-22/2004-03-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 276-277. ISBN 80-01-02945-X.