Bezpečný přenos dat v multiagentních systémech

Novák, P., Rollo, M.

NOVÁK, P. a M. ROLLO. Bezpečný přenos dat v multiagentních systémech. In: SVÁTEK, V., ed. Znalosti 2003 - sborník příspěvků 2. ročníku konference. Znalosti 2003, Ostrava, 2003-02-19/2003-02-21. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. s. 362-367. ISBN 80-248-0229-5.