Constraint Logic Programming in Multi-Agent Systems

Rollo, M.

ROLLO, M. Constraint Logic Programming in Multi-Agent Systems. In: POSTER 2002 - Book of Extended Abstracts. POSTER 2002, ČVUT v Praze, FEL, 2002-05-23. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2002. p. 41.