Trust Model for Embedded Cooperative Control Systems

Rehák, M.

REHÁK, M. Trust Model for Embedded Cooperative Control Systems. In: ŘÍHA, B., ed. WORKSHOP 2006. Workshop 2006, Praha, 2006-02-20/2006-02-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 786-787. ISBN 80-01-03439-9.