Návrh koncepce výuky informatiky na FEL

Šimák, B., Pěchouček, M.

ŠIMÁK, B. a M. PĚCHOUČEK. Návrh koncepce výuky informatiky na FEL. In: BRABEC, Z. et al., eds. ICTM 2008 - Sborník přednášek konference. ICTM 2008, Praha, 2008-05-14. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. s. 47-51. ISBN 978-80-01-04070-6.