Multi-agentní řízení, simulace a plánování výroby

Bečvář, P., Kout, J., Pěchouček, M.

BEČVÁŘ, P., J. KOUT a M. PĚCHOUČEK. Multi-agentní řízení, simulace a plánování výroby. Automa. 2004, 10(5), 27-32. ISSN 1210-9592.