Návrh telefonního rozhraní multiagentního systému pro plánování výroby ExtraPlanT

Bečvář, P., Pěchouček, M., Šmídl, L.

BEČVÁŘ, P., M. PĚCHOUČEK a L. ŠMÍDL. Návrh telefonního rozhraní multiagentního systému pro plánování výroby ExtraPlanT. In: SNÁŠEL, V., ed. Znalosti 2004. Brno, 2004-02-22/2004-02-25. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. s. 277-284. ISBN 80-248-0456-5.