People

PHD STUDENTS

ING. TOMÁŠ VINTR

Ing. Tomáš Vintr
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-302
vintrtom@fel.cvut.cz