People

RESEARCHERS & LECTURERS

DOC. ING. VÁCLAV ŠMÍDL, PH.D.

doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-406
smidlva1@fel.cvut.cz

Lecturer (0):

Instructor (0):