People

PROF. RNDR. JAROSLAV POKORNÝ, CSC.

Kopecký, L., Bittnar, P., Němeček, J., Asif ALi, AA, Pokorný, J., Haider, U., Bittnar, Z. 2016 Mechanical behaviour and durability of high volume fly ash cementitious composites, detail

Pokorný, J., Richta, K. 2015 Database Architectures: Current State and Development, detail

Richta, K., Pokorný, J., Snášel, V. 2015 DATESO 2015, detail

Pokorný, J., Richta, K., Snášel, V. 2014 DATESO 2014, detail

Snášel, V., Pokorný, J., Richta, K. 2013 DATESO 2013, detail

Pokorný, J., Richta, K., Snášel, V. 2012 DATESO 2012, detail

Snášel, V., Pokorný, J., Richta, K. 2011 DATESO 2011, detail

Pokorný, J., Repa, V., Richta, K., Wojtkowski, W., Linger, H., Barry, C., Lang, M. 2011 Information Systems Development Information Systems Development, detail

Vojtáš, P., Pokorný, J., Skopal, T., Matoušek, K., Kubalík, J., Šíma, J., Žák, S., Novotný, O. 2011 SoSIReČR - sociální síť informatiků v regionech ČR, detail

Beličák, M., Pokorný, J., Richta, K. 2011 Open Design Architecture for Round Trip Engineering, detail

Richta, K., Pokorný, J., Snášel, V. 2010 DATESO 2010, detail

Richta, K., Pokorný, J. 2010 Information Systems Development 2010, detail

Bieliková, M., van Leeuwen, J., Muscholl, A., Peleg, D., Pokorný, J., Rumpe, B. 2010 SOFSEM 2010: Theory and Practice of Computer Science, detail

Feuerlicht, G., Pokorný, J., Richta, K., Ruttananontsatean, N. 2009 Integration of weakly heterogeneous semistructured data, detail

Ali, K., Pokorný, J. 2008 3D_XML: a three-dimensional XML-based model, detail

Mlýnková, I., Nečaský, M., Pokorný, J., Richta, K., Toman, K., Toman, V. 2008 XML Technologie, detail

Pallis, G., Vakali, A., Pokorný, J. 2008 A Clustering-based Prefetching Scheme on a Web Cache Environment, detail

Pokorný, J., Richta, K., Feuerlicht, G. 2007 Object-Relational Database Design: Can Your Application Benefit From SQL:2003?, detail

Pokorný, J., Richta, K., Valenta, M. 2007 CellStore: Educational and Experimental XML-Native DBMS, detail

Pokorný, J., Richta, K., Snášel, V. 2007 Data, Texts, Objects, Specifications 2007, detail

Pokorný, J., Richta, K., Snášel, V. 2007 DATESO 2007: Databases, Texts, Specifications, Objects 2007, detail

Snášel, V., Richta, K., Pokorný, J. 2006 DATESO 2006: Databases, Texts, Specifications, Objects, detail

Snášel, V., Richta, K., Pokorný, J. 2006 DATESO 2006: Databases, Texts, Specifications, Objects, detail

Mlýnková, I., Pokorný, J., Richta, K., Toman, K., Toman, V. 2006 Technologie XML, detail

Ali, K., Pokorný, J. 2006 XML-based Temporal Models, detail

Ali, K., Pokorný, J. 2006 A Comparison of XML-based Temporal Models, detail

Richta, K., Pokorný, J., Snášel, V. 2005 DATESO 2005, detail

Richta, K., Pokorný, J., Snásel, V. 2005 DATESO 2005: Databases, Texts, Specifications, Objects, detail

Belgasem Almarimi, A., Pokorný, J. 2005 Schema Management for Data Integration: a Short Survey, detail

Belgasem Almarimi, A., Pokorný, J. 2004 A Mediation Layer for Heterogeneous XML Schemas, detail

Van Emde Boas, P., Pokorný, J., Bieliková, M., Štuller, J. 2004 SOFSEM 2004: Theory and Practice of Computer Science, Lecture Notes in Computer Science, detail

Richta, K., Pokorný, J., Snášel, V. 2004 DATESO 2004, detail

Pokorný, J. 2004 XML databáze, detail

Pokorný, J. 2004 Vyhledávání na Webu, detail

Pokorný, J. 2004 XML Data Warehouse Possibilities and Solutions, detail

Pokorný, J. 2004 Web Searching and Information Retrieval, detail

Dvorský, J., Martinovič, J., Pokorný, J., Snášel, V. 2004 Vyhledávání témat v kolekci dokumentů, detail

Krátký, M., Pokorný, J., Skopal, T., Snášel, V. 2004 Implementace os XPath ve vícerozměrném přístupu pro indexování XML dat, detail

Krátký, M., Pokorný, J., Snášel, V. 2004 Implementation of XPath Axes in the Multi-dimensional Approach to Indexing XML Data, detail

Pokorný, J. 2004 XML databáze: současný stav a perspektivy, detail

Skopal, T., Pokorný, J., Snášel, V. 2004 PM-tree: Pivoting Metric Tree for Similarity Search in Multimedia Databases, detail

Pokorný, J., Rejlek, V. 2004 A Matrix model for XML Data, detail

Belgasem Almarimi, A., Pokorný, J. 2004 Querying Heterogeneous Distributed XML Data, detail

Skopal, T., Moravec, P., Pokorný, J., Snášel, V. 2004 Metric Indexing for the Vector Model in Text Retrieval, detail

Mlýnková, I., Pokorný, J. 2004 From XML Schema to Object-Relational Database - An XML Schema-Driven Mapping Algorithm, detail

Pokorný, J. 2003 SQL: 1999 - vývoj k objektově relačním databázím, detail

Halaška, I., Pokorný, J., Valenta, M. 2003 Databázové systémy, cvičení, detail

Pokorný, J. 2003 XML databáze - řešení, rozvoj, výhled, detail

Pokorný, J., Snášel, V. 2003 DATESO 2003, detail

Pokorný, J., Halaška, I. 2003 Databázové systémy, detail

Pokorný, J. 2003 Digitální knihovny: více problémů než očekávání?, detail

Moravec, P., Pokorný, J., Snášel, V. 2003 Vector Query With Signature Filtering, detail

Pokorný, J. 2003 Approximate Treatment of XML Collections, detail

Skopal, T., Pokorný, J., Krátký, M., Snášel, V. 2003 Revisiting M-tree Building Principles, detail

Húsek, D., Pokorný, J., Snášel, V., Řezanková, H. 2003 Metody vyhledávání v rozsáhlých kolekcích dat, detail

Skopal, T., Moravec, P., Krátký, M., Snášel, V., Pokorný, J. 2003 An Efficient Implementation of the Vector Model in Information Retrieval, detail

Hloušek, P., Pokorný, J. 2003 Refining OEM to Improve Features of Query Languages for Semistructured Data, detail

Pokorný, J. 2003 Querying XML Databases, detail

Krátký, M., Pokorný, J., Snášel, V. 2002 The Geometric Framework for Exact and Similarity Querying, detail

Pokorný, J. 2002 XML in the Stars: a New Approach to Data Warehouses, detail

Pokorný, J., Halaška, I. 2002 Databázové systémy, detail

Hloušek, P., Pokorný, J. 2002 Refining OEM to Improve Features of Query Languages for Semistructured Data, detail

Pokorný, J. 2002 Trendy v databázích, detail

Pokorný, J. 2002 SQL 1999: krok k objektově relační technologii, detail

Pokorný, J. 2002 Dotazovací jazyky, detail

Pokorný, J. 2002 Objektově relační databáze, detail

Krátký, M., Pokorný, J., Snášel, V. 2002 The Geometric Approach for Indexing XML Data, detail

Pokorný, J. 2002 S informatikou na prahu síťového věku, detail

Pokorný, J. 2002 XML-lambda: an Extendible Framework for Manipulating XML Data, detail

Jensen, Ch.S., Jeffery, K.G., Pokorný, J., Šaltenis, S., Bertino, E., Böhm, K., Jarke, M. 2002 Advances in Database Technology - EDBT 2002, detail

Pokorný, J. 2002 XML Data Warehouse: modelling and Querying, detail

Pokorný, J. 2002 XML Querying with Functions, detail

Krátký, M., Pokorný, J., Snášel, V. 2002 Indexing XML Data with UB-trees, detail

Pokorný, J. 2001 Integration and Interoperability of Data Sources: Forward into the New Century, detail

Pokorný, J. 2001 XML: Initial Step to Data Interoperability, detail

Pokorný, J. 2001 XML: A Challenge for Databases?, detail

Pokorný, J. 2001 Modeling Stars Using XML, detail

Pokorný, J., Vojtáš, P. 2001 A Data Model for Flexible Querying, detail

Pokorný, J. 2001 Prostorové objekty a SQL, detail

Pokorný, J. 2001 Digitální knihovny: principy a problémy, detail

Pokorný, J. 2001 Databáze a Web, detail

Pokorný, J., Richta, K. 2000 XML a semistrukturovaná data, detail

Pokorný, J. 2000 Odkud a kam kráčíte, databáze, detail

Masunaga, Y., Pokorný, J., Štuller, J., Thalheim, B. 2000 Proceedings of Challenges 2000 ADBIS-DASFAA, detail

Pokorný, J. 2000 Database Research in Czech Republic, detail

Štuller, J., Pokorný, J., Thalheim, B., Masunaga, Y. 2000 Current Issues in Databases and Information Systems, detail

Vlach, R., Marek, J., Pokorný, J. 1999 Mobile Agents and Databases, detail

Pokorný, J. 1999 Objektově relační databáze, detail

Pokorný, J. 1998 Towards Data and Object Modelling, detail

Pokorný, J. 1998 Databázová abeceda, detail

Duží, M., Pokorný, J. 1998 Semantics of General Data Structures, detail

Pokorný, J. 1998 Sklady dat: databáze nebo něco více?, detail

Pokorný, J. 1998 Objektově relační databáze, detail

Pokorný, J. 1998 Conceptual Modelling in OLAP, detail

Pokorný, J., Halaška, I. 1998 Databázové systémy, detail

Pokorný, J., Červinka, P. 1998 DATASEM '98, detail

Pokorný, J., Halaška, I. 1998 Databázové systémy, vybrané kapitoly a cvičení, detail

Dvorský, J., Snášel, V., Pokorný, J. 1998 Word-based Compression Methods for Text Retrieval Systems, detail

Pokorný, J. 1998 GEN.LIB-An Approach to Object Persistence, detail

Pokorný, J. 1998 Modelování datových skladů, detail

Pokorný, J. 1997 DATASEM'97, detail

Pokorný, J., Sokolowsky, P. 1997 Client/Server Architecture: What It Promises - What It Really Provides, detail

Pokorný, J. 1997 Replikace - další krok k distribuovanému zpracování dat, detail

Húsek, D., Pokorný, J. 1997 Databázový výzkum: přínosy a další směry vývoje, detail

Duží, M., Pokorný, J. 1997 Semantics of General Data Structures, detail

Kopecký, M., Pokorný, J. 1997 Objects Through Relations: the ADOORE Approach, detail

Kopecký, M., Pokorný, J. 1997 Towards the Object Persistence via Relational Databases, detail

Pokorný, J. 1997 Datové sklady očima databázisty, detail

Pokorný, J. 1997 Základy implementace souborů a databází, detail

Pokorný, J. 1996 Transakční zpracování, detail

Pokorný, J. 1996 DATASEM'96, detail

Pokorný, J. 1996 Workflow Management Systems: a Survey of Possibilities, detail

Pokorný, J. 1996 The Client-Server Architecture: What Does it Offer and What Really Gives, detail

Pokorný, J. 1996 OOSŘBD - motivace, principy, současný stav, detail

Pokorný, J. 1996 SQL 92, detail

Pokorný, J. 1996 Databáze prostorových objektů, detail

Pokorný, J. 1996 Conceptual Modeling of Statistical Data, detail

Pokorný, J. 1996 A Functional Information Modeling on an Object-Oriented Environment, detail

Pokorný, J. 1996 Database Semantics in Heterogenous Environment, detail

Farkas, Z., Hamon, Z., Pokorný, J., Valenta, J. 1996 The ADOORE Software Engineering Framework, detail

Pokorný, J. 1995 Filtrační servery a jejich použití v síti INTERNET, detail

Halaška, I., Pokorný, J. 1995 Databázové systémy, jazyk SQL a systém Oracle, detail

Pokorný, J., Prokeš, M. 1995 Object-relational Database, detail

Pokorný, J. 1995 Workflow Mangement Systems : a survey of possibilites, detail

Pokorný, J. 1995 A Survey of Possibilities, detail

Pokorný, J., Prokeš, M. 1995 Object-relational Databases, detail

Pokorný, J., Húsek, D. 1995 Databázová technologie 7, detail

Pokorný, J., Húsek, D. 1995 Databázová technologie 8, detail

Pokorný, J., Húsek, D. 1995 Databázová technologie 5, detail

Pokorný, J., Húsek, D. 1995 Databázová technologie 6, detail

Pokorný, J. 1995 Vývoj databázové technologie: možnosti a omezení architektury klient-server, paralelismus, detail

Pokorný, J. 1995 Dokumentografické databáze, detail

Pokorný, J. 1995 Koexistence objektů a relací - vývoj standardů, detail