People

PHD STUDENTS

JIŘÍ NĚMEČEK

Jiří Němeček
nemecj38@fel.cvut.cz

Personal website: https://nemecekjiri.cz