People

ADMINISTRATIVE STAFF

TOMÁŠ MÁJ

Tomáš Máj
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-204
+420 224 357 315
majtomas@fel.cvut.cz

Lecturer (0):

Instructor (0):