People

PHD STUDENTS

ING. ONDŘEJ LUKÁŠ

Ing. Ondřej Lukáš
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-313
lukasond@fel.cvut.cz