People

RESEARCHERS & LECTURERS

ING. MARTIN KOMÁREK

Ing. Martin Komárek
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-431
+420 224 357 289
komarem@fel.cvut.cz

Bureš, M., Renda, M., Doležel, M., Grossl, Z., Komárek, M., Macek, O., Mlynář, R., Svoboda, P. 2016 Efektivní testování softwaru, detail

Macek, O., Komárek, M. 2012 Evaluation of Student Teamwork, detail

Macek, O., Komárek, M. 2011 The practical method of motivating students to iterative software development, detail

Komárek, M., Richta, K., Mlejnek, J. 2009 Minimalizace pedagogické zátěže, detail

Halaška, I., Komárek, M., Loupal, P., Tvrdík, P. 2009 Modul pro podporu horizontální prostupnosti ped. výkonu ve škole, detail

Komárek, M., Mlejnek, J. 2009 Rozvoj sociálních kompetencí studentů při řešení softwarových projektů, detail

Komárek, M. 2007 Formalization of UML Profile for Safety Critical Systems, detail

Polach, V., Komárek, M. 2006 Automatické stavění jízdních cest, detail

Šuta, D., Komárek, M., Jílek, M., Syka, J. 2004 Software for the analysis of species-specific vocalizations, detail