People

PHD STUDENTS

ING. ONDŘEJ HUBÁČEK

Ing. Ondřej Hubáček
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-435
+420 224 357 691
hubacon2@fel.cvut.cz

Lecturer (0):

Instructor (0):