Publications


Karel, F., Kléma, J. 2005 Dolování ordinálních asociačních pravidel, detail

Kubalík, J., Pošík, P., Lhotská, L., Kléma, J. 2005 Applications of Genetic Algorithms, detail

Nováková, L., Kléma, J., Štěpánková, O. 2005 Získávání znalostí z longitudinálních studií, detail

Kout, J., Vlček, T., Kléma, J. 2005 Predictive System for Multivariate Time Series, detail

Kléma, J., Holas, T., Železný, F., Karel, F. 2005 Mining the Strongest Patterns in Medical Sequential Data, detail

Kléma, J. 2005 Mining Patterns In Medical Sequential Data, detail

Kléma, J., Kubalík, J., Lhotská, L. 2005 Optimized Model Tuning in Medical Systems, detail

Tožička, J., Pěchouček, M., Železný, F. 2005 Modelling of Agents' Behavior with Semi-Collaborative Meta-Agents, detail

Rehák, M., Tožička, J., Pěchouček, M., Železný, F., Rollo, M. 2005 An Abstract Architecture for Computational Reflection in Multi-Agent Systems, detail

Železný, F. 2005 Tractable Construction of Relational Features, detail

Železný, F. 2005 Analýza genomických dat algoritmy strojového učení, detail

Železný, F. 2005 How Computers Discover How Computers Discover (a review of algorithmic meta-discovery), detail

Železný, F. 2005 Efficient Sampling in Relational Feature Spaces, detail

Železný, F. 2005 Metody umělé inteligence pro analýzu dat genové exprese, detail

Železný, F. 2005 Efficient Construction of Relational Features, detail

Železný, F. 2005 Mining the Genome, detail

Železný, F., Tolar, J., Lavrač, N., Štěpánková, O. 2005 Relational Subgroup Discovery for Gene Expression Data Mining, detail

Železný, F. 2005 Artificial intelligence based inference of knowledge from gene expression microarray data, detail