Publications


Kulich, M., Faigl, J., Kléma, J., Kubalík, J. 2004 Rescue Operation Planning by Soft Computing Techniques, detail

Nováková, L., Kléma, J., Štěpánková, O. 2004 Anachronické atributy a dobývání znalostí, detail

Kléma, J., Kout, J., Vejmelka, M. 2004 Predictive System for Multivariate Time Series, detail

Kout, J., Kléma, J. 2004 Predikční systém pro distribuční společnosti, detail

Kubalík, J., Kléma, J., Kulich, M. 2004 Application of Soft Computing Techniques to Rescue Operation Planning, detail

Hyánková-Svobodová, J., Kléma, J., Hačkajlo, D. 2004 Dvouleté sledování pacientů po kardiochirurgických výkonech, detail

Nováková, L., Kléma, J., Štěpánková, O. 2004 Anachronistic attributes and data mining, detail

Kléma, J., Flek, O., Kout, J., Nováková, L. 2004 Intelligent Diagnosis and Learning in Centrifugal Pumps, detail

Kléma, J., Nováková, L., Karel, F., Štěpánková, O. 2004 Trend Analysis in Stulong Data, detail

Kout, J., Hejný, T., Kléma, J. 2004 Inteligentní rozhodování a řízení v distribučních sítích, detail

Nováková, L., Kléma, J., Štěpánková, O. 2004 Anachronistic Attributes in Temporal Data: A Case Study, detail

Gamberger, D., Lavrač, N., Železný, F., Tolar, J. 2004 Induction of Comprehensible Models for Gene Expression Datasets by Subgroup Discovery Methodology, detail

Železný, F. 2004 Efficiency-conscious Propositionalization for Relational Learning, detail

Železný, F., Srinivasan, A., Page, D. 2004 A Monte Carlo Study of Randomised Restarted Search in ILP, detail

Železný, F. 2004 Relational Machine Learning for Multi Agent Systems, detail

Železný, F. 2004 Randomized Restarted Search in Relational Machine Learning, detail

Železný, F. 2004 Tractable Construction of Relational Features, detail

Železný, F. 2004 Approaches to Propositionalization: State of the Art Review, detail

Gamberger, D., Lavrač, N., Železný, F., Tolar, J. 2004 Induction of comprehensible models for gene expression datasets by subgroup discovery methodology, detail

Lavrač, N., Železný, F., Džeroski, S. 2004 Local Patterns: Theory and Practice of Constraint-Based Relational Subgroup Discovery, detail