Publications


Nováková, L., Kléma, J., Jakob, M., Štěpánková, O., Rawles, S. 2003 Trend analysis and risk identification, detail

Kléma, J., Železný, F. 2003 Data-Mining and Decision-Support Systems Integration, detail

Kléma, J., Štěpánková, O., Nováková, L. 2003 Predictive Medical Data Mining: Case Study, detail

Železný, F., Kléma, J., Štěpánková, O. 2003 Strojové učení v dobývání znalostí, detail

Štěpánková, O., Kléma, J., Železný, F. 2003 Rozpoznávání zajímavých souvislostí v datech, detail

Štěpánková, O., Kléma, J., Mikšovský, P. 2003 Collaborative Data Mining with Ramsys and SumatraTT: Prediction of Resources for a Health Farm, detail

Lhotská, L., Kubalík, J., Kléma, J., Palouš, J., Kokol, P. 2003 Intelligent Medical Data Analysis, detail

Železný, F., Srinivasan, A., Page, D. 2003 Lattice-Search Runtime Distributions May Be Heavy-Tailed, detail

Lavrac, N., Železný, F., Flach, P. 2003 RSD: Relational Subgroup Discovery through First-order Feature Construction, detail

Železný, F., Štěpánková, O. 2003 Efektivní převod multirelační database na jednorelační reprezentaci, detail

Železný, F. 2003 Two Probabilistic Approaches to First-Order Theory Induction, detail

Krogel, M.A., Rawles, S., Železný, F., Flach, P., Lavrač, N., Wrobel, S. 2003 Comparative Evaluation of Approaches to Propositionalization, detail

Železný, F., Lavrač, N., Džeroski, S. 2003 Using Constraints in Relational Subgroup Discovery, detail

Železný, F., Lavrač, N., Džeroski, S. 2003 Constraint-Based Relational Subgroup Discovery, detail

Železný, F. 2003 Randomized Search Strategies for Efficient ILP, detail

Železný, F. 2003 Propositionalization via First-Order Logic Feature Construction, detail

Železný, F. 2003 Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. A - L, detail

Železný, F. 2003 Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. M - Ž, detail