Publications


Šorf, M., Kubalík, J., Fejtová, M., Janků, L., Kléma, J. 2001 Biological Data Processing Using Artificial Intelligence Methods, detail

Šorf, M., Kubalík, J., Janků, L., Fejtová, M., Kléma, J. 2001 Zpracování biologických dat metodami umělé inteligence, detail

Kléma, J., Palouš, J. 2001 Případové usuzování a rozhodování, detail

Kléma, J. 2001 Využití strojového učení pro predikci mortality, detail

Sprogar, M., Kokol, P., Zorman, M., Podgorelec, V., Lhotská, L., Kléma, J. 2001 Notes on Medical Decision Model Creation, detail

Kléma, J., Palouš, J. 2001 iBARET - Instance-Based Reasoning Tool, detail

Sprogar, M., Kokol, P., Zorman, M., Podgorelec, V., Lhotská, L., Kléma, J. 2001 Second Opinion Decision Tress, detail

Sprogar, M., Kokol, P., Zorman, M., Podgorelec, V., Lhotská, L., Kléma, J. 2001 Second Opinion Decision Trees, detail

Kléma, J., Palouš, J. 2001 Sharing Models in Instance-Based Reasoning, detail

Kout, J., Kléma, J., Mařík, V. 2001 Intelligent Pump Diagnostics and Control, detail

Kout, J., Kléma, J., Ertl, O., Mařík, V. 2001 Heating Pump Control by Means of Valve Openness Prediction, detail

Kout, J., Kléma, J., Ertl, O. 2001 On Improving of Robust Valve Openness Control, detail

Kout, J., Kléma, J., Ertl, O. 2001 On Improving of Robust Valve Openness Control II, detail

Kout, J., Kléma, J., Ertl, O. 2001 Extraction of Heating System Parameters, detail

Kout, J., Kléma, J., Ertl, O. 2001 From Pump Measurable Variables to Average Valve Openness-Minimal System, detail

Kout, J., Kléma, J., Ertl, O. 2001 From Minimal System to Iterative Approach, detail

Kout, J., Kléma, J., Mařík, V. 2001 Intelligent Pump Diagnostics and Control-Project Summary, detail

Železný, F., Mikšovský, P., Štěpánková, O., Zídek, J. 2001 The Scope and Limitations of Inductive Logic Programming, detail

Železný, F. 2001 Inductive Logic Programmning and its Use in Datamining, detail

Železný, F., Aubrecht, P., Mikšovský, P. 2001 Connecting Sumatra to Aleph and Other ILP Systems, detail

Železný, F. 2001 Knowledge Discovery in First Order Logic, detail

Železný, F. 2001 Learning Functional Logic Programs from Positive Data Containing Normally Distribute Noise, detail

Železný, F. 2001 Learning Functions from Imperfect Positive Data, detail

Aubrecht, P., Železný, F., Mikšovský, P., Štěpánková, O. 2001 SumatraTT: ILP Connectivity and Additional Features, detail

Aubrecht, P., Železný, F., Mikšovský, P., Štěpánková, O. 2001 Progress in SumatraTT: ILP Connectivity and More New Features, detail

Palouš, J., Železný, F. 2001 Learnability in Inductive Logic Programming, detail

Železný, F., Srinivasan, A., Page, D. 2001 Lattice-Search Runtime Distributions May Be Heavy-Tailed, detail

Lavrac, N., Železný, F., Flach, P. 2001 Relational Subgroup Discovery through First-order Feature Construction, detail