Publications


Kout, J., Kléma, J., Štěpánková, O. 2000 Fault Diagnostics of Intelligent Pump, detail

Kléma, J., Lhotská, L., Štěpánková, O., Palouš, J. 2000 Instance-Based Modelling in Medical Systems, detail

Kléma, J., Palouš, J. 2000 Modelování v systémech případového usuzování (pro lékařské aplikace), detail

Kout, J., Kléma, J. 2000 Intelligent Pump Diagnostics and Control, detail

Kléma, J. 2000 Data Mining Algorithms and their Application in PATS, detail

Kléma, J. 2000 Instance-Based Reasoning for Mortality Prediction, detail

Kléma, J., Štěpánková, O., Palouš, J., Veljmelka, M. 2000 Využití strojového učení pro predikci mortality na Sloučeným registrem srdečních operací střediska MEDICON, detail

Palouš, J., Kléma, J. 2000 IBARET-Instance-Based Reasoning Tool, detail

Kléma, J., Mikšovský, P. 2000 Predikce spotřeby plynu a vody, detail

Železný, F., Mikšovský, P., Štěpánková, O., Zídek, J. 2000 ILP for Automated Telephony, detail

Železný, F., Mikšovský, P., Štěpánková, O., Zídek, J. 2000 ILP for Automated Telephony, detail

Železný, F., Mikšovský, P., Štěpánková, O., Zídek, J. 2000 KDD in Telecommunications, detail

Lažanský, J., Mařík, V., Štěpánková, O., Železný, F. 2000 Velká všeobecná encyklopedie (a-bag), detail

Lažanský, J., Mařík, V., Štěpánková, O., Železný, F. 2000 Velká všeobecná encyklopedie (bah-bug), detail

Lažanský, J., Mařík, V., Štěpánková, O., Železný, F. 2000 Velká všeobecná encyklopedie (bur-doz), detail