Publications


Kléma, J., Lhotská, L., Štěpánková, O. 1995 Knowledge Acquisition for Natural Language Processing, detail

Kléma, J., Lhotská, L. 1995 Machine Learning, Applications in Natural Language Processing, detail

Kléma, J. 1995 Machine Learning, Applications in Modelling of Dynamic, detail

Kléma, J. 1995 Příklady použití metody PC-GUHA, detail