Communication Safety in Multi-Agent Systems

Říha, A., Pěchouček, M., Bárta, J.

ŘÍHA, A., M. PĚCHOUČEK, and J. BÁRTA. Communication Safety in Multi-Agent Systems. In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001, Praha, 2001-02-05/2001-02-07. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 248-249. ISBN 80-01-02335-4.