Production Analysis - TU Tesla

Pěchouček, M.

PĚCHOUČEK, M. Production Analysis - TU Tesla. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1996. Report no. GL-06/96.