Toky informací v systémech CAD

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Toky informací v systémech CAD. Technický týdeník. 2000, 48(32), 12. ISSN 0040-1064.