Textové informační systémy - cvičení

Balvínová, A., Bílý, M.

BALVÍNOVÁ, A. a M. BÍLÝ. Textové informační systémy - cvičení. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994. ISBN 80-01-01201-8.